A verdadeira felicidade

Frase de Amor - A verdadeira felicidade está na própria casa, entre as alegrias da família.

A verdadeira felicidade está na própria casa, entre as alegrias da família.

Léon Tolstoi