O segredo da felicidade

Frase de Amor - O segredo da felicidade é encontrar a nossa alegria na alegria dos outros.

O segredo da felicidade é encontrar a nossa alegria na alegria dos outros.